Medlemskap i Dataspelscentrum

Early access

Vi söker kontakt med individer från hela landet som är intresserade av att engagera er.
Anmäl ditt intresse här nedanför och var med från början i early access.

Föreningen är nystartad. Vi kommer att öppna upp för olika former av medlemskap och medlemsavgiftsnivåer.

Medlemskap kommer att finnas i olika former:

Medlem

Medlemskap kommer att vara öppet för enskilda fysiska individer som är bosatta i Sverige, professionellt* verksamma inom spelutveckling eller andra närliggande områden och stöder föreningens syfte.
Medlem erlägger medlemsavgift och är röstberättigad.

*Dataspelscentrums definition av professionell utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier.

Stödmedlem

Individer, aktörer och institutioner som stöder föreningens syfte kan bli stödmedlem. Det kommer att finnas olika nivåer av stödmedlemskap.
Stödmedlem erlägger stödmedlemsavgift men är inte röstberättigad.