En centrumbildning för spelskapare

Vi anser att digitala spel och interaktiva upplevelser är vår tids viktigaste kulturuttryck.

Att skapa spel är ett kreativt hantverk som innefattar flera andra konst- och kulturformer, men spel saknar i princip helt de nationella, regionala och lokala strukturer och stödformer som många andra kulturformer i Sverige har. 

Vi vill se ett bredare utbud, större mångfald och bättre förutsättningar för eget skapande i alla åldrar, genom bland annat offentliga stödformer, främjande insatser, talangutveckling och samverkan med andra kulturformer. 


Den svenska dataspelsbranschen går kommersiellt otroligt bra och är Sveriges största kulturexport.
Det är helt fantastiskt! Men då behövs det väl inga stöd?
Jo, det anser vi. Precis som inom andra kulturuttryck så drivs många spelutvecklare av passion och för att förmedla en vision och spelupplevelse krävs ett enormt arbete som är väldigt svårt att finansiera. Det skapas även väldigt få svenska barnspel. Vill vi att det ska skapas barnspel för en liten marknad som Sverige, så måste det främjas, precis som vi gör inom andra kulturformer.
Vi ser också att många andra länder satsar stort på att främja spelutveckling och här har Sverige halkat rejält efter.
Det svenska spelundret har uppstått utifrån goda förutsättningar, men inte tack vare att Sverige specifikt har satsat på området. Det finns inga garantier att detta fortsätter framöver.