Föreningen

Dataspelscentrum är en ​​partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte att:

  1. värna om, främja och utveckla digitala spel som konstform och fritt kulturuttryck
  2. skapa ett nationellt nätverk av individer och aktörer som är aktiva inom spelområdet och som delar föreningens intressen och verkar för dess syfte
  3. verka som centrumbildning för spelutveckling
  4. samverka med centrumbildningar inom andra kulturformer
  5. verka för en kulturpolitisk agenda för spelskapande
  6. verka för främjande stöd för spelutveckling och spelskapande
  7. verka för bättre förutsättningar för oberoende spelskapare och frilansare verksamma inom spelutvecklingsområdet

Föreningen bildades 11 november 2022 och har sitt säte i Malmö.

Dataspelscentrums verksamhet är möjlig tack vare våra medlemmar samt kulturstöd från Region Skåne och Malmö stad <3.

Styrelse

Vid föreningens bildande valdes en första interimstyrelse bestående av Oscar Wemmert, Bobbi Augustine Sand och Pixie Johan Andersson.

Vad är en centrumbildning?

Centrumbildningar inom kulturområdet är medlemsstyrda intresse-och förmedlingsorganisationer för de fria professionella utövarna inom respektive konstområde.
Läs mer på https://www.centrumbildningarna.se

Varför Dataspelscentrum?

Dataspel är ett begrepp som är livligt diskuterat, men också etablerat.

Den språkliga korrektheten kan diskuteras, men vi har valt att använda begreppet, bland annat för att vi vill samverka med aktörer som Dataspelsbranschen men även för att det inkluderar det vi främst fokuserar på, digitala spel och interaktiva upplevelser.

Vi utesluter egentligen inget som har med spel som konstform eller kulturuttryck att göra, men tar avstånd från ”spel om pengar” (gambling), som tenderar att förvirra allmänheten kring begreppet spel i Sverige.